VVD

VVD
Julian van Blijderveen


"We moeten een gemeente zijn

waar jongeren nu en in de toekomst

willen en kunnen wonen"


Jongerenraad Buren

"Hoe wil uw partij na de gemeenteraadsverkiezingen voor jongeren het verschil gaan maken?"‘We moeten een gemeente zijn waar jongeren nu en in de toekomst willen en kunnen wonen’


De komende vier jaar komen er grote generatieoverstijgende vraagstukken op onze gemeente af. We gaan het hebben over de inrichting van jouw leefomgeving, het bouwen van woningen en het aanpakken van het duurzaamheidsvraagstuk.


Het zijn thema’s die belangrijk zijn voor jouw toekomst en de toekomst van de gemeente. Als VVD vinden wij het heel erg belangrijk dat jullie stem in deze thema’s wordt gehoord. We willen daarvoor jongeren beter betrekken bij de besluitvorming. We moeten ervoor zorgen dat het voor jongeren nu en in de toekomst aantrekkelijk is en blijft om in onze gemeente te wonen. Dit doe je door naar jongeren te luisteren, hun problematiek serieus te nemen, maar vooral ook door het mogelijk te maken hier met plezier te kunnen wonen. Door het grote woningtekort is dit voor jongeren lastig. De komende periode zullen wij ons dan ook hard maken voor het bouwen van starterswoningen.


Een aantrekkelijke gemeente zijn voor jongeren, gaat niet alleen over het hebben van genoeg woningen. Jongeren moeten ook plezier kunnen hebben en de mogelijkheid hebben zich te verplaatsen. Hiervoor willen we de komende vier jaar inzetten op een bloeiende lokale economie met onder andere aandacht voor horeca, recreatie & toerisme en een goed openbaar vervoer.


Copyright © Alle rechten voorbehouden aan Jongerenraad Buren