PvdA-Groenlinks

PvdA-Groenlinks
Jur Marringa


"Samen. Duurzaam. Vooruit."

Jongerenraad Buren

"Hoe wil uw partij na de gemeenteraadsverkiezingen voor jongeren het verschil gaan maken?"'De PvdA en GroenLinks in Buren gaan samen aan de slag: sociaal en groen! Samen duurzaam vooruit, dát willen wij. Dat doen wij samen met de inwoners, jong en oud.'


Wij bouwen woningen in alle kernen van de gemeente. Juist voor Burense jongeren en ouderen.Betaalbaar en duurzaam en met hergebruik van materialen. Met jonge ontwerpers en innovatieve bouwers uit Rivierenland.


Wij willen de kennis van jongeren inzetten voor de keuzes van Buren. Door met de jongerenraad jongerenateliers te organiseren over bijvoorbeeld de aanpak van de klimaatverandering en de circulaire economie.


Je moet veilig en gezond op kunnen groeien in Buren. Je moet kunnen sporten in Buren, zowel in een sporthal als buiten. De scholen en verenigingen helpen jongeren hun talenten te ontwikkelen in een sport, de muziek of een andere hobby. En ook: jongeren die in armoede opgroeien ondersteunen we extra, zodat zij mee kunnen doen.


We willen vooruit om met kracht, lef en innovatie onze gemeente beter te maken voor de toekomst. Het betekent ook dat de gemeente financieel gezond moet zijn. Wij gaan in gesprek over dromen, ideeën en oplossingen. En aan de slag. Doen met elkaar. Het team van PvdA-GroenLinks is er klaar voor!

Volg ons op Instagram!

Copyright © Alle rechten voorbehouden aan Jongerenraad Buren