Partij voor de Dieren

partij voor de Dieren
Zwanny Naber


"Juist onze consequente aandacht

voor duurzame
ontwikkeling, natuur en milieu maakt

voor jongeren nu en in de toekomst
het verschil."

Jongerenraad Buren

"Hoe wil uw partij na de gemeenteraadsverkiezingen voor jongeren het verschil gaan maken?"'Juist onze consequente aandacht voor duurzame ontwikkeling, natuur en milieu maakt voor jongeren nu en in de toekomst
het verschil.'


Per definitie zijn we een partij die opkomt voor jongeren. Door onze consequente aandacht voor natuur en milieu werken we aan behoud van de aarde. Ook in de gemeente Buren.


Sociaal duurzaam zijn we. En we komen op voor de kwetsbaren. Voor degenen die geen stem hebben, natuur, milieu en dieren.
We willen dat kinderen opgroeien in een wereld die niet gedomineerd wordt door rampen, klimaatexcessen en pandemie, maar een wereld van herstel, van evenwicht en welzijn.
Gifvrij opgroeien, gezond blijven. Daar hebben jongeren recht op.
Plekken om te recreëren en te ontmoeten, geen harde wereld waar in alles uitgebuit en vercommercialiseerd is. Gelijke kansen voor iedereen.
Werk mogelijk voor iedereen. Een samenleving zonder grote verschillen in inkomen, en met gelijke kansen is ook een gezondere gelukkige samenleving.


Met de jongeren:

Een leefbare aarde daar zetten wij ons voor in. In contact met en voor jongeren. Wereldwijd is er een groeiende beweging van jongeren die zich zorgen maakt over de aarde en een andere manier van omgang met de aarde wil. Pink! is de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren.

PvdD wil graag, in contact met jongeren(raad), in betrokkenheid sámen werken aan een nieuwe andersdenkende gemeente (en wereld). Dat kunnen wij als fractie niet alleen, dit gaat over een toekomst voor iedereen.

Copyright © Alle rechten voorbehouden aan Jongerenraad Buren