PCG

PCG
Erik Zaayer


"Elke samenleving die er niet in

slaagt de energie en creativiteit

vanuit de jeugd te benutten zal
achterblijven."

Jongerenraad Buren

"Hoe wil uw partij na de gemeenteraadsverkiezingen voor jongeren het verschil gaan maken?"Elke samenleving die er niet in slaagt de energie en creativiteit vanuit de jeugd te benutten zal
achterblijven.

Met deze wijze uitspraak van Kofi Annan wil de PCG aangeven belangrijk het is hoe om te gaan met de input van jeugd/jongeren in onze gemeente.


De uitvoering van besluiten op onderwerpen zoals duurzame energie, klimaatadaptatie, woningbouw, de ontwikkeling van het buiten gebied en het sociale domein, zijn generatie overschrijdend. Het is voor de PCG vanzelfsprekend om onze jongeren te betrekken. De PCG is daarom blij met het feit dat er een jongerenraad is. Het is van belang dat de nieuwe coalitie met de
gemeentelijke organisatie een concrete positie inricht voor onze jongeren(raad). Deze positie moet ervoor zorgen dat jongeren invloed krijgen op voor hun belangrijke onderwerpen.


Dat schept ook een verantwoordelijkheid voor de jongerenraad en onze jongeren. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat zij elkaar vinden en zorgen dat er meningen worden gevormd en gedeeld, zodat deze meegenomen kunnen worden in de besluitvorming van de raad en de uitvoering door het college.


Deze jonge raadspraat wil ik afsluiten met het citaat: “jeugd voelt verder dan ervaring ziet”. We zien er naar uit om ook in de nieuwe raadsperiode op een goede manier samen op te mogen trekken met onze jongeren in de gemeente Buren.

Copyright © Alle rechten voorbehouden aan Jongerenraad Buren