CDA
Jongerenraad Buren

"Hoe wil uw partij na de gemeenteraadsverkiezingen voor jongeren het verschil gaan maken?"'CDA, dat is Concreet Durven Aanpakken'

CDA Buren is een partij voor iedereen en dus ook voor onze jongeren die zich
optimaal moeten ontwikkelen tot gezonde en gelukkige inwoners. Dat kan met een goed sport- en cultuuraanbod, veilige routes naar basisschool en voortgezet
onderwijs, voldoende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, ruimte voor activiteiten, voor nu voldoende leer-werkplekken en voor straks goede huisvesting die betaalbaar is. Welzijnsorganisatie Mozaïek kan daarbij meedenken.


Maar we hebben ook aandacht voor het milieu, want we willen een gezonde wereld doorgeven en de jeugd straks niet opzadelen met problemen die wij nu veroorzaken.


CDA Buren wil als lokale partij verschil maken: niet door dingen zelf te bedenken en aan te bieden of zelfs op te leggen, maar door te luisteren naar de jongeren, hun behoeften te peilen, hun ideeën serieus te nemen en concreet durven aanpakken.Ouderen hebben de ervaring, maar jongeren de vernieuwing. Zij kunnen het verschil maken.


CDA Buren wil meer dan voorheen inspraak en inbreng van inwoners en dus ook van de jongeren. Want juist de jeugd weet wat goed voor de jeugd is.
Voor het meedenken en faciliteren vinden de jongeren het CDA Buren aan hun zijde.


Want Samen zijn we Buren.

Volg ons op Instagram!

Copyright © Alle rechten voorbehouden aan Jongerenraad Buren