D66

D66

Tessa van Charldorp


"Een toekomstgericht

en duurzaam Buren voor iedereen!"


Jongerenraad Buren

"Hoe wil uw partij na de gemeenteraadsverkiezingen voor jongeren het verschil gaan maken?"'Een toekomstgericht en duurzaam Buren voor iedereen!'


Duurzaamheid staat bij D66 Buren voorop in het verkiezingsprogramma. We zullennu moeten verduurzamen om jullie toekomst veilig te stellen. Samen met jongeren denken we na over duurzame projecten binnen de gemeente. We maken plannen om de kernen voor nieuwe generaties vitaal te houden. Dat kan bijvoorbeeld door het bouwen van duurzame woningen, voor starters, doorstromers en ouderen. Maar ook door een actieve rol te pakken in grote energieprojecten. We nodigen jongeren uit om met ons mee te denken. 

 

D66 zet zich ook in voor een rijke schooldag. Dat betekent dat kinderen in Buren zich veilig voelen, gezond eten, kunnen spelen, sporten en dat er aandacht is voor kunst en cultuur. De gemeente ondersteunt de digitale transformatie: zonder goede digitale infrastructuur redden we het niet. Naast investeringen in scholen en digitalisering, wil D66 Buren studieplekken creëren voor mensen van alle leeftijden die thuis niet goed kunnen leren of concentreren. 

 

Ook zorgen we goed voor elkaar. De gemeente moet problemen bij kinderen en jongeren snel signaleren en hen helpen zodat zwaardere zorg voorkomen kan worden. Dit betekent dat er meer ondersteuners voor de jeugdzorg moeten komen. 

 

Denk jij mee over een toekomstgericht en duurzaam Buren? Stem D66! 

Volg ons op Instagram!

Copyright © Alle rechten voorbehouden aan Jongerenraad Buren